Bbabo NET

Ekonomi & Business Nyheter

Rumäniens sekundära fastighetsmarknad steg med 40 % 2022

Rumänien (bbabo.net), - Värdet på affärerna med rumänska fastighetstillgångar ökade med 40 % 2022 till 1,25 miljarder euro, men marknaden kommer i år att återgå till siffrorna de senaste åren: 800-900 miljoner euro , enligt en forskningsanteckning från fastighetskonsultföretaget JLL.

De investerare som inte förlitar sig på bankfinansiering kommer att åtnjuta en konkurrensfördel medan projekten med överförbar finansiering kopplad kommer att vara betydligt mer likvida, förklarar Andrei Văcaru, chef för kapitalmarknaden JLL Rumänien.

När det gäller prime yields i Rumänien påpekar JLL att de inte har ökat lika mycket som på andra marknader som Polen.

Direktavkastningen ökade under fjärde kvartalet från 6,75 % till 7,00 % för kontorsmarknaden, medan de inom segmentet köpcentrum och industrilokaler låg kvar på 7,25 % respektive 7,50 %. Noterbart är att räntorna i Polen har ökat snabbare – men de ligger fortfarande cirka 2 procentenheter efter dem på den rumänska marknaden.

Rumäniens sekundära fastighetsmarknad steg med 40 % 2022