Bbabo NET

Ekonomi & Business Nyheter

Indiens omfamning av elfordon stimulerar förväntningarna på en tidigare topp på bränsleefterfrågan

Den snabba användningen av elfordon på Indiens nya marknad har föranlett en stor omtanke om landets långsiktiga bränslebehov eftersom raffinaderier i Asiens tredje största ekonomi påskyndar sin övergång från oljeproduktion.

Indien, en av världens snabbast växande oljemarknader, har släpat efter stora ekonomiska konkurrenter i Europa och Asien när det gäller införandet av elbilar, men försäljningen ökar nu och investeringarna i produktion av nya bilar och energiinfrastruktur accelererar.

Den snabbare än förväntade industritillväxten innebär att Indiens bensinförbrukning kommer att toppa snabbare än tidigare trott, säger vissa analytiker och branschdeltagare, vilket tvingar toppoljeföretag att påskynda övergångsplaner till alternativa affärsområden, särskilt ökad petrokemisk tillverkning.

Indiens omfamning av elfordon stimulerar förväntningarna på en tidigare topp på bränsleefterfrågan