Bbabo NET

Ekonomi & Business Nyheter

Saudiarabiska handelsvolymen ökade med 62 % under fjärde kvartalet 2022: Skuldmarknadsrapport

RIYADH: Saudiarabiens omsatta skuldvärde ökade med 62 procent för att nå 4 miljarder SR (1,1 miljarder USD) under fjärde kvartalet 2022 jämfört med de föregående tre månaderna, enligt den nyligen släppta skuldmarknadsrapporten.

Konungarikets skuldmarknad, som handlar med räntebetalande lån i form av sukuk och obligationer, nådde sin största volym på nästan två år under det sista kvartalet förra året.

Handelsvolymen uppvisade det högsta värdet sedan första kvartalet 2021, då 14 miljarder SR av noterade sukuk och obligationer registrerades.

När det gäller kungarikets onoterade sukuk- och obligationshandlade värde steg det till 5,4 miljarder SR jämfört med 1,9 miljarder SR under tredje kvartalet 2022.

Skuldmarknadens antal transaktioner som genomfördes under den perioden uppgick till 4 236 affärer jämfört med 525 affärer under tredje kvartalet, vilket visar en ökning med 707 procent.

Den sammanlagda storleken på noterade emissioner ökade måttligt med 2,75 procent för att nå 525,3 miljarder SR under fjärde kvartalet 2022.

Å andra sidan visade det totala antalet emissioner en minskning med 3,9 procent och nådde 74 sukuk och obligationer jämfört med 77 emissioner under tredje kvartalet.

I slutet av förra året stängde sukuk- och obligationsmarknadsindexet på 929,72 punkter jämfört med 956,46 punkter för de föregående tre månaderna, vilket föll med 2,8 procent från kvartal.

Dessutom utvecklade Saudiarabiens regering sin skuldmarknad genom emission av gröna obligationer och sukuk 2022.

Trots den årliga minskningen på 14 procent i den globala försäljningen av nya gröna och hållbara obligationer och sukuk förra året, satte Gulf Cooperation Councils ekonomier ett nytt rekord med Saudiarabien i spetsen, enligt Bloomberg-data.

När banker och regeringsrelaterade enheter ökade, nådde GCC:s gröna obligationer och emissioner av sukuk $8,5 miljarder från 15 affärer, upp från 605 miljoner $ från sex affärer året innan.

Kungariket var den ledande emittenten inom GCC-regionen och stod för mer än hälften av den totala volymen, medan Förenade Arabemiraten stod för den återstående emissionsvolymen.

Saudiarabiska handelsvolymen ökade med 62 % under fjärde kvartalet 2022: Skuldmarknadsrapport