Bbabo NET

Ekonomi & Business Nyheter

Rumänien förlänger anslag på 200 miljoner euro till återvinningsfabriker i maj

Rumänien (bbabo.net), - Miljöfondens administration kommer att förlänga 200 miljoner euro i anslag under den nationella motståndsplanen (PNRR) för byggandet av 26 nya återvinningsfabriker i landet, Laurenţiu Neculaescu, institutionens ordförande, bekräftat den 29 mars, citerad av Bursa.ro.

Projekt med ett minsta stödberättigande värde på 0,5 miljoner-8,4 miljoner euro accepteras.

Det statliga stödets intensitet kommer att variera mellan 35 % och 75 % beroende på utvecklingen i den region där det är beläget.

Förfrågningarna väntas under 14-16 maj och kommer att utvärderas utifrån kriterier inklusive avkastningen på investeringen, projektets planerade omsättning och projektets mognad.

Tillverkningslinjer som använder minst 50 % av det råmaterial som genereras av återvinningsverksamheten kommer också att vara berättigade till statligt stöd. Projekt som endast syftar till att sortera avfallet är inte stödberättigade.

Rumänien förlänger anslag på 200 miljoner euro till återvinningsfabriker i maj