Bbabo NET

Ekonomi & Business Nyheter

Rumänska aktieindexet BET når 17 000 poäng för första gången sedan lanseringen, noterar en tillväxt på 10 % under första kvartalet

BET-indexet, som följer de 20 mest omsatta rumänska företagen noterade på Bukarest Stock Exchange (BVB) nådde en ny historisk milstolpe – 17 000 poäng, fredagen den 29 mars.

Bukarestbörsen har upplevt en stark utveckling under de senaste nio månaderna när BET har ökat med cirka 40 % och har passerat flera milstolpar: 14 000 poäng i september 2023, 15 000 poäng i december 2023, 16 000 poäng i februari 2024 och 17 000 poäng i mars 2024.

Denna utveckling har varit kopplad till den positiva utvecklingen på internationella marknader medan noteringen av den statliga kraftproducenten Hidroelectrica i juli 2023 ökade synligheten för den rumänska marknaden bland utländska investerare och även väckte mer intresse från enskilda rumänska investerare för Bukarestbörsen.

Rumänska aktieindexet BET når 17 000 poäng för första gången sedan lanseringen, noterar en tillväxt på 10 % under första kvartalet