Nyheter

Montenegro har infört nya åtgärder mot pandemin

Podgorica, 12 januari (bbabo.net)

Trudeau beklagar Kanadas ekonomiska låsning

Montenegrinska hälsomyndigheter har antagit nya åtgärder för att bekämpa KOVID-19-pandemin, som träder i kraft 13-19 januari. Under de kommande sju dagarna kommer det att vara möjligt att passera landets gränser om minst ett av de fyra villkoren för EU:s digitala certifikat är uppfyllt. Nämligen: om personen är helt vaccinerad mot coronavirus och det inte har gått mer än sex månader sedan han fick den sista vaccindosen; i närvaro av ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar; negativt snabbt antigentest utfört inte tidigare än 48 timmar; bevis på coronavirusinfektion, mindre än 10 dagar och inte mer än sex månader efter att det positiva resultatet har registrerats.

Gym och centra kommer att arbeta med presentationen av EU:s digitala KOVID-certifikat och villkoret att tillhandahålla ett utrymme på 10 kvadratmeter per person. Besök hos advokater och rättsmedicinska experter i tjänsten är tillåtna med ett digitalt EU-certifikat.

Det har föreslagits att förlänga semestern med sju dagar så att läsåret börjar 31 januari istället för 24 januari, men det slutgiltiga beslutet kommer att tas av det montenegrinska ministeriet för utbildning, vetenskap, kultur och idrott.

Montenegro har infört nya åtgärder mot pandemin