Nyheter

EU-kommissionen varnade för en tvist i WTO på grund av restriktioner för export av ryskt timmer

EU-kommissionen meddelade att den den 21 januari kommer att inleda en tvist med Ryssland i WTO angående införandet av restriktioner för export av obearbetat och grovbearbetat virke. Detta meddelande dök upp på EG:s webbplats.

Hongkong öppnar karantänläger för Covid-19-patienter som rekord 614 fall rapporterats

EG noterade att ryska restriktioner orsakar stor skada för träbearbetningsindustrin i Europeiska unionen, görs beroende av export från Ryssland och skapar betydande osäkerhet på den globala timmermarknaden.

Enligt EU-företrädare bröt Ryssland mot WTO:s principer genom att införa restriktioner från 2022 vid checkpoints för export av obearbetat barrträ och värdefullt lövträ. Det anges att vid gränsen halverades antalet punkter genom vilka det var möjligt att exportera denna produkt, men tulltaxan för järnvägstransporter i dessa riktningar höjdes 70 gånger, vilket faktiskt är förbjudet.

Europeiska kommissionen tillade att EU upprepade gånger har interagerat med Ryssland utan framgång sedan Moskva införde dessa åtgärder i oktober 2020. I januari 2022 har de redan trätt i kraft.

EU-kommissionen varnade för en tvist i WTO på grund av restriktioner för export av ryskt timmer