Bbabo NET

Nyheter

Ryssland – Straffet för krokning kommer att öka med 40 gånger

Ryssland (bbabo.net), - Böterna för de så kallade "krokarna" - transporthuliganer som riskerar sina liv på järnvägen - kommer att stiga till 2-4 tusen rubel. Ett sådant lagförslag antogs av statsduman vid första behandlingen.

Varje år slås ett tusental brott relaterade till den så kallade "hakningen" ned. Bötesbeloppet för att köra på taket på tåg, sidorna på bilarna eller under bilarna är dock bara 100 rubel. Det har inte förändrats sedan antagandet av den första upplagan av lagen om administrativa brott, det vill säga i tjugo år.

Detta straff är oproportionerligt mot den allmänna faran att resa utanför tågen, påpekade författarna till projektet.

Det antas att böter på 2-4 tusen rubel kommer att bli en mer effektiv förebyggande åtgärd.

En av författarna till lagförslaget, ordförande för statsdumans kommitté för säkerhet och anti-korruption, Vasily Piskarev, betonade att denna transportmetod utgör en fara för liv och hälsa för både förövarna själva och samvetsgranna passagerare. Skratten slutar ofta för "hakarna" med dödsfallvarlig skada.

"Oftast är tonåringar förtjusta i sådana extrema resor, och de höjda böterna är utformade för att nyktra upp spänningssökare och få föräldrar att titta närmare på hur deras barn spenderar sin fritid", sa ställföreträdaren.

Ryssland – Straffet för krokning kommer att öka med 40 gånger