Bbabo NET

Nyheter

Kroatien - Norge hjälper Zagreb-fakulteten i jordbävningsforskningsprojekt

Kroatien (bbabo.net), - Bild; PixabayZAGREB, 11 mars (2022) - Ett kontrakt på 2,1 miljoner euro undertecknades i fredags för ett projekt som kommer att göra det möjligt för Zagrebs naturvetenskapliga fakultet (PMF) forskare att bedriva geofysisk och seismologisk forskning i Kroatiens jordbävningsområden och utveckla ett program för jordbävningsprognoser.

Avtalet undertecknades av minister för regional utveckling och EU-fonder Nataša Tramišak och PMF-dekanus Mirko Planinić.

Projektet kommer att finansieras som en del av ett lokalt utvecklings- och fattigdomsbekämpningsprogram i Norges finansiella mekanism 2014-21 till ett belopp av 1,8 miljoner euro, medan 317 600 euro kommer från Kroatiens nationella fonder.

Projektet kommer att genomföras av PMF i samarbete med Norges universitet i Bergen. Det kommer att uppgradera systemet för uppskattning av jordbävningsrisk i Kroatien och bidra till att förbättra planerna för katastrofberedskap och minska risken för jordbävningar.

För mer, kolla in vår politiksektion.

Kroatien - Norge hjälper Zagreb-fakulteten i jordbävningsforskningsprojekt