Nyheter

Estniska läkare motbevisar Helme: ukrainare tog inte med sig könssjukdomar

Ukraina (bbabo.net), - Estniska utrikesdepartementet för hälsovård tillbakavisar ett uttalande nyligen av högerpolitikern Mart Helme, som anklagade flyktingar från Ukraina för att sprida sexuellt överförbara sjukdomar och hiv, skriver err.ee.

Regina Dubovitskaya reagerade på förföljelsen av kaniner i Ukraina

"Ukrainska flyktingar har inte tagit med sig nya smittsamma utbrott till Estland", försäkrar hälsostyrelsen.

Samtidigt tvingades avdelningen ange en ökning av antalet fall av vissa infektionssjukdomar. Vilket enligt avdelningen förväntas i nuläget, rapporterar Postimees.

“Under den senaste månaden har till exempel incidensen av tarminfektioner ökat. Det här var sporadiska fall, alla identifierade utbrott är begränsade, det finns ingen ökning av förekomsten bland lokalbefolkningen, säger Marilyn Wernick, taleskvinna för hälsodepartementet.

Hon försäkrar att i länder som tagit emot flera gånger fler flyktingar från Ukraina än Estland finns det heller inga större utbrott av infektionssjukdomar.

"Befintliga infektionsutbrott, som orsakas av norovirus, har inte gått utöver den vanliga säsongsmässiga skalan - även om det i inkvarteringscentrumen (flyktingar - bbabo.net) finns goda förutsättningar för spridning av (dessa sjukdomar - bbabo) .net)", sa Wernik. /i