Bbabo NET

Nyheter

USA: Över 27 000 fall av monkeypox bekräftade

Över 27 000 fall av apkoppor hade bekräftats i USA från och med måndagen, enligt de senaste uppgifterna från U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Kalifornien har hittills flest bekräftade fall bland amerikanska stater, med 5 278 fall, följt av New York med 4 039 och Florida med 2 648, enligt CDC-data.

Monkeypox fall fortsätter att minska i USA. Den 12 oktober registrerade landet ett sjudagarsgenomsnitt på 63 fall, en minskning från rekordnivån på 583 dagliga fall som registrerades den 1 augusti i år.

Apkopporinfektioner är sällan dödliga, med de flesta fallen försvinner inom två till fyra veckor. Enligt Världshälsoorganisationen har sjukdomen en dödlighet på cirka 3 till 6 procent.

Men immunförsvagade individer är mer benägna att uppleva allvarlig sjukdom när de är infekterade, enligt CDC. ■

USA: Över 27 000 fall av monkeypox bekräftade