Bbabo NET

Nyheter

Japans nya nationella säkerhetsstrategi: hårt språk om Ryssland på grund av Ukraina

Japan (bbabo.net), - Japans regering planerar i sin uppdaterade nationella säkerhetsstrategi, som är planerad att godkännas före slutet av detta år, att "i hårda termer beskriva situationen runt Ryssland, med hänsyn tagen till händelserna i Ukraina." Detta rapporterades idag, den 19 oktober, av Kyodo-byrån.

Byrån skriver att detta ämne diskuterades vid det första mötet i arbetsgruppen för översyn av den nationella säkerhetsstrategin, som inkluderade representanter från det regerande liberala demokratiska partiet och Komeitopartiet, som hölls på onsdagen.

Den japanska regeringen planerar att godkänna en uppdaterad version av den nationella säkerhetsstrategin i slutet av året. I synnerhet kommer det att innehålla bestämmelser om behovet av att öka försvarsutgifterna, anskaffning och användning av attackdrönare. Representanter för den regerande LDP främjar också aktivt en diskussion om behovet av att ge landets självförsvarsstyrkor rätten att inleda förebyggande attacker mot baserna för en potentiell fiende som har för avsikt att attackera Japan. När det gäller frågan om ökade försvarsutgifter, föreslår den styrande LDP att de, i analogi med Nato-länderna, ska få 2 % av BNP, vilket är nästan dubbelt så mycket som nu.

Japans nya nationella säkerhetsstrategi: hårt språk om Ryssland på grund av Ukraina