Bbabo NET

Nyheter

EU-uppdraget genomförde den första tekniska bedömningen av gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan

Kaukasus (bbabo.net), - Delegationen från EU:s tekniska bedömningsuppdrag besökte gränsbosättningarna i Vardenis-regionen i Gegharkunik-regionen, mest påverkad av eskaleringen av gränsen till Azerbajdzjan förra månaden. Detta tillkännagavs idag, den 19 oktober, av guvernören i nämnda region Karen Sargsyan.

Delegationen åtföljdes av chefen för den östra regionen av republiken, befälhavaren för den armeniska arméns andra armékår, överste Vahram Grigoryan och chefen för Vardenis-gemenskapen Aharon Khachatryan.

Representanter för uppdraget besökte i synnerhet byarna Tretuk och Kutak.

Överste Grigoryan överlämnade en rapport till delegationsmedlemmarna om konsekvenserna av de azerbajdzjanska väpnade styrkornas aggression den 12 maj 2021 och 13-14 september 2022. Detaljerad information lämnades om 12 bosättningar i de utvidgade samhällena Chambarak och Vardenis som drabbats av den azerbajdzjanska attacken, vars största skada orsakades byarna Sotk och Kut.

Europeiska observatörer informerades om att under septemberupptrappningen skadades 148 byggnader i Sotq, 12 i Kuta och 2 i Verin Shorzha. Två skolor, en dagis, administrativa byggnader, ett bibliotek och en första hjälpen-post skadades också. Som ett resultat av beskjutningen förstördes även ett antal andra civila anläggningar på armeniskt territorium.

Med hjälp av lämpliga instrument gjorde europeiska observatörer mätningar på marken. Medlemmar av delegationen försäkrade att de skulle genomföra djupgående studier och lämna regelbundna rapporter.

Som bbabo.net rapporterade godkände EU:s utrikesministrar den 17 oktober sändningen av upp till 50 observatörer till Armenien vid gränsen till Azerbajdzjan. Målet för EU:s övervakningsuppdrag är att bidra till att återställa stabiliteten i regionen, skapa förtroende och arbetet i avgränsnings- och säkerhetskommissionerna på gränsen mellan de två transkaukasiska republikerna. I det första skedet kommer sammansättningen av uppdraget i Armenien att utformas av europeiska experter som arbetar i Georgien. Uppdragets varaktighet är inte mer än två månader.

EU-uppdraget genomförde den första tekniska bedömningen av gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan