Bbabo NET

Nyheter

Systemviktiga banker i Ukraina hotas av nationalisering - de kan säljas för 1 hryvnia

Ukraina (bbabo.net), - Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertecknade en lag som fastställer förfarandet för nationalisering av systemviktiga banker under krigslagar. Enligt centralbanken finns det nu bara 14 systemviktiga banker i Ukraina.

"Utkastet till lag om ändringar av Ukrainas skattelagstiftning och vissa andra lagar i Ukraina om detaljerna för att dra tillbaka en systemviktig bank från marknaden under krigslagar returnerades med en underskrift från presidenten den 26 oktober," sade Verkhovna Rada i ett påstående.

Dokumentet innehåller en procedur för att dra ut systemviktiga banker från marknaden om de skulle förlora likviditet. Om banken ingår i kategorin "insolvent", kommer dess försäljning för 1 hryvnian att ske oavsett den faktiska storleken på bankens lagstadgade kapital. Lagen föreskriver att om värdet av stamaktier är mer än 1 hryvnian, kommer deras värde att återbetalas uteslutande på bekostnad av kompensationsmedel från Ryska federationen som erhållits för skada som orsakats Ukraina.

Det bör noteras att istället för att byta insättningar mot aktier med deras efterföljande inlösen av staten, införs uppsägningen av en sådan banks skyldigheter gentemot registeransvariga och ägare.

Systemviktiga banker i Ukraina hotas av nationalisering - de kan säljas för 1 hryvnia