Bbabo NET

Nyheter

Japan överväger att sänka COVID-19-klassificeringen tidigast till våren

Japan (bbabo.net), - Regeringen har börjat överväga att sänka klassificeringen av covid-19 enligt lagen om infektionssjukdomar, med tanke på möjligheten att genomföra förändringen tidigast nästa vår, sa regeringskällor.

COVID-19 är för närvarande klassificerad i kategori II, den näst högsta i femnivåsystemet baserat på svårighetsgrad och smittsamhet. Klassificeringen förväntas sänkas till kategori V, som inkluderar säsongsinfluensa. Regeringen kommer att studera flytten baserat på faktorer inklusive trenden med infektioner under den pågående åttonde covid-19-vågen.

Samtidigt kommer regeringen att överväga att fortsätta täcka de medicinska och andra kostnaderna förknippade med coronaviruset med offentliga medel, med hänsyn till yttranden från experter som kräver försiktighet.

Japan överväger att sänka COVID-19-klassificeringen tidigast till våren