Bbabo NET

Nyheter

Vitryssland kan bryta förbindelserna med Frankrike. Hittills bara på det humanitära området

Vitryssland (bbabo.net), - Vitryssland planerar att säga upp avtalet med Frankrike om samarbete inom kultur, utbildning, vetenskap och teknik samt media. Motsvarande lagförslag fanns på National Legal Internet Portal.

"Att erkänna Vitrysslands lag av den 2 december 2010 nr 203-Z som ogiltig "Om ratificeringen av avtalet mellan Vitrysslands regering och den franska republikens regering om samarbete inom kultur, utbildning, vetenskap och teknik, media” från det ögonblick avtalet sägs upp”, står det i dokumentet.

Samtidigt åläggs ministerrådet att vidta de åtgärder "nödvändiga för genomförandet av bestämmelserna i denna lag". Från vilket datum detta avtal upphör att gälla är för närvarande inte specificerat.

Det bör påminnas om att detta avtal undertecknades i Paris i januari 2010 av den vitryska ambassadören i Frankrike Alexander Pavlovsky och den franske ambassadören i Vitryssland Michel Renery. Dokumentet föreskrev ett nära samarbete på utbildningsområdet. Vitryska studenter studerade i synnerhet franska med moderna metoder och kunde åka för att studera i Frankrike, medan franska studenter kunde komma till Vitryssland för att studera.

Vitryssland kan bryta förbindelserna med Frankrike. Hittills bara på det humanitära området