Bbabo NET

Nyheter

Överbefälhavaren för de ryska markstyrkorna anlände till Vitryssland

Vitryssland (bbabo.net), - En kommission från det ryska försvarsministeriet ledd av överbefälhavaren för markstyrkornas general för armén Oleg Salyukov har anlänt till Vitryssland. Detta tillkännagavs idag, den 12 januari, av presstjänsten vid republikens försvarsministerium.

"Militära enheter och underenheter av den ryska komponenten av den regionala grupperingen av trupper (styrkor) belägna på träningsområdena för de väpnade styrkorna i Vitryssland inspekterades. Under arbetets gång kontrollerades kvaliteten på stridssamordningsövningarna och en bedömning gjordes av deras beredskap att fullgöra uppgifterna för avsett syfte att säkerställa unionsstatens militära säkerhet.

Kom ihåg att Alexander Lukasjenko och Vladimir Putin i oktober 2022 enades om utplaceringen av en regional grupp av trupper från unionsstaten i Vitryssland. Enligt planerna ska omkring 9 000 ryska militärer, samt diverse utrustning, anlända till republiken. Gruppens huvuduppgift bör vara att skydda SG.

Överbefälhavaren för de ryska markstyrkorna anlände till Vitryssland