Bbabo NET

Nyheter

Varför Gerasimov utsågs att befalla NVO - generalens åsikt

Ukraina (bbabo.net), - Utnämningen av chefen för generalstaben för RF Armed Forces Valery Gerasimov till befälhavare för Joint Group of Forces var helt berättigad. Detta uppgavs till Pravda.Ru av en medlem av statsdumans försvarskommitté, generallöjtnant Viktor Lebedev.

"Detta innebär att den person som har full auktoritet över hela Försvarsmakten bör vara ansvarig för en speciell militär operation", förklarade han.

Ställföreträdaren erinrade om att nästan hela den ryska armén nu deltar i fientligheter, och Gerasimov hade tidigare varit involverad i SVO, men han utövade kontroll.

"Nu kommer han direkt att kontrollera den där grupperingen, som praktiskt taget omfattar alla våra markstyrkor och så vidare, och flottan är involverad med dess kaliber. Och han kommer direkt att styra striderna. Detta var också i det stora fosterländska kriget, avslutade generalen.

Som rapporterats av bbabo.net anlände idag en kommission från det ryska försvarsministeriet under ledning av överbefälhavaren för markstyrkans general Oleg Salyukov till Vitryssland. Under arbetets gång kontrollerades kvaliteten på stridssamordningsövningarna och en bedömning gjordes av deras beredskap att fullgöra sina avsedda uppgifter i syfte att säkerställa unionsstatens militära säkerhet.

Varför Gerasimov utsågs att befalla NVO - generalens åsikt