Bbabo NET

Nyheter

Världsbanken kommer att ge Tadzjikistan 15 miljoner dollar för det största vattenkraftverket

Asien (bbabo.net), - Världsbankens styrelse godkände ett anslag på 15 miljoner dollar i tekniskt bistånd. Dessa medel är avsedda att förbättra effektiviteten i genomförandet av Rogun HPP-projektet.

Enligt bankens representationskontor tilldelas medlen av International Development Association (IDA) för att stödja regeringen i Tadzjikistan i att förbättra projektets finansiella och kommersiella ramar. Det förväntas också förbättra sin tekniska, miljömässiga och sociala hållbarhetsprestanda.

Rogun HPP-projektet, som för närvarande är under uppbyggnad, har potential att ge betydande ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar till Tadzjikistan och andra centralasiatiska länder om det genomförs på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

När det är färdigt kommer Rogun HPP att vara avgörande för att möta Tadzjikistans inhemska elbehov, särskilt under vintern, och för att stödja grannländerna genom att exportera överskottsel som genereras.

Det bör noteras att Rogun HPP kommer att bli det största vattenkraftverket i Centralasien, med en installerad kapacitet på 3 600 MW. Den årliga elproduktionsvolymen efter att anläggningen tagits i drift kommer att vara från 13 till 17 miljarder kilowattimmar.

Världsbanken kommer att ge Tadzjikistan 15 miljoner dollar för det största vattenkraftverket