Bbabo NET

Nyheter

Den biträdande utrikesministern förde samtal med Sudans ambassadör: hur är det med militärbasen?

Mellanöstern (bbabo.net), - Vice utrikesminister i Ryssland och presidentens särskilda representant för Mellanöstern och Afrika Mikhail Bogdanov tog emot Sudans ambassadör i Moskva Mohammed Sirraj. Det rapporterar telegramkanalen "Arab Africa".

Det ryska utrikesdepartementet sa:

"Under samtalet övervägdes några praktiska frågor om rysk-sudanesiskt ömsesidigt fördelaktigt samarbete inom handel, ekonomiska och humanitära områden i samband med genomförandet av de överenskommelser som nåddes efter besöket av utrikesministern i Ryska federationen Sergey Lavrov till Khartoum den 9 februari i år.”

Utrikesdepartementet noterade:

"Det var också ett djupgående utbyte av åsikter om aktuella Mellanöstern- och Afrikafrågor med betoning på vikten av ytterligare utrikespolitisk samordning mellan Moskva och Khartoum."

Mötet ägde rum på initiativ av den sudanesiska sidan.

bbabo.net påminner om att efter sitt besök i Sudan och efter att ha träffat landets militära härskare, Abdel Fattah al-Burkhan, noterade Lavrov att avtalet om inrättandet av en rysk flottbas vid den sudanesiska Röda havets kust går framåt, trots påtryckningar från USA:

"Du vet att det här avtalet undertecknades tidigare mellan de två länderna, och det väntar bara på lagstiftningskonsolidering."

Den biträdande utrikesministern förde samtal med Sudans ambassadör: hur är det med militärbasen?