Bbabo NET

Nyheter

Ukrainare söker asyl i Georgien - 163 personer 2023

Ukraina (bbabo.net), - Oftast bad iranier, ukrainare och turkiska medborgare om asyl i Georgien förra året. Totalt, 2023, enligt inrikesministeriet, bad 1 052 utlänningar om asyl från Tbilisi.

Antalet sökande har minskat med 40 % jämfört med 2022, då 1 473 personer ansökte om internationellt skydd.

Bland asylsökande i Georgien 2023 var det största antalet medborgare i Iran (204), Ukraina (163) och Turkiet (156). Bland framställarna fanns också 83 medborgare i Ryssland, 46 vardera från Pakistan och Egypten, och 32 medborgare i Indien.

Humanitär status beviljades till 166 utlänningar. Bland dem finns 130 medborgare i Ukraina, sju medborgare i Syrien, fyra medborgare i Afghanistan, en medborgare vardera i Jemen, Irak och Eritrea. Det finns inga ryssar bland dem som får humanitär status.

16 utlänningar fick flyktingstatus: fyra från Ryssland, tre från Bangladesh, tre från Iran, en vardera från Tanzania, Syrien och Turkiet, samt tre statslösa personer.

472 utlänningar nekades internationellt skydd 2023. 190 personer utvisades: inklusive 41 medborgare i Azerbajdzjan, 32 medborgare i Iran, 27 medborgare i Indien, 13 medborgare i Ryssland.

Ukrainare söker asyl i Georgien - 163 personer 2023