Bbabo NET

Nyheter

Frankrike blir det första landet i världen att införa rätten till abort i sin grundlag.

Den franska nationalförsamlingen röstade den 4 mars för att ändra konstitutionen för att förbjuda varje kvinnas rätt att avbryta en oönskad graviditet. Ändringen antogs med en överväldigande majoritet av rösterna - mer än 90 % av deputerade i båda kamrarna stödde det, endast 72 av 852 deputerade motsatte sig det.

Frankrike blev det första landet i världen att erkänna abort som en grundläggande mänsklig rättighet som kräver konstitutionellt skydd. President Emmanuel Macron lovade att införa en sådan ändring 2022 efter att USA:s högsta domstol, med en majoritet av konservativa domare, tillåtit stater att införa lagliga restriktioner för abort. Den amerikanska konstitutionen ger inte rätten att avbryta en graviditet, så USA:s högsta domstol fann ingen rättslig grund för att binda händerna på lokala lagstiftare.

Radikal antiklerikalism och strikt efterlevnad av principen om åtskillnad mellan religion och stat är fortfarande en källa till nationell stolthet för fransmännen. I detta avseende står Frankrike i kontrast till Förenta staterna, där presidenter avlägger ed på Bibeln, och statens officiella motto, som fortfarande är tryckt på dollarsedlar, förblir formeln för tillit till den Allsmäktige "I Gud vi Förtroende."

Frankrike blir det första landet i världen att införa rätten till abort i sin grundlag.