Bbabo NET

Nyheter

Lukasjenko undertecknade ett dekret om att bevilja ukrainskt medborgarskap till Vitryssland

Ukraina (bbabo.net), - 284 personer, inklusive ukrainare, beviljades vitryskt medborgarskap. Motsvarande dekret undertecknades av Vitrysslands president Alexander Lukasjenko.

Förutom ansökningar från invandrare från Ukraina beviljades ansökningar om medborgarskap för utländska medborgare och statslösa personer som anlände från 22 stater, inklusive 28 minderåriga. Vi talar om dem som anlände från Armenien, Vietnam, Georgien, Egypten, Irak, Iran, Kazakstan, Lettland, Libanon, Moldavien, Palestina, Ryssland, Syrien, Uzbekistan, Estland.

Samtidigt beslutade den vitryska ledaren att avslå ansökningar om medborgarskap för ett antal utländska medborgare som upprepade gånger har brutit mot Vitrysslands lagar, såväl som som inte har arbetat i vårt land på länge.

Låt oss påminna er om att de tidigare i Minsk uppgav att de var beredda att överväga att bevilja vitryska flyktingar till ukrainska flyktingar under ett påskyndat förfarande.

Lukasjenko undertecknade ett dekret om att bevilja ukrainskt medborgarskap till Vitryssland