Bbabo NET

Nyheter

Vitryssland kommer att börja leta efter en plats för deponering av radioaktivt avfall

Vitryssland (bbabo.net), - En statlig kommission kommer att skapas i Vitryssland, som kommer att välja en prioriterad plats för en plats för deponering av radioaktivt avfall. Detta tillhandahålls av resolutionen från republikens ministerråd, officiellt publicerad idag, den 13 mars, på den nationella juridiska internetportalen.

Enligt dokumentet kommer ordföranden för den statliga kommissionen att vara vice premiärminister Piotr Parkhomchik. I resolutionen godkändes också att beslut av statsutredningen endast kommer att fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet av rösterna bland de vid mötet närvarande ledamöterna av statsutskottet. Vid lika röstetal fattas det beslut som ordföranden eller, i hans frånvaro, ordföranden röstat för. Efter att utredningen har utarbetat förslag om val av plats för en deponi för radioaktivt avfall ska den lämna dessa förslag till regeringen inom 10 arbetsdagar.

Låt oss påminna er om att byggandet av det första kärnkraftverket i Grodno-regionen har slutförts i Vitryssland. I detta avseende stod landet inför frågan om bortskaffande av radioaktivt avfall. Tidigare rapporterade Vitrysslands energiministerium att den första etappen av slutförvarsplatsen är planerad att tas i drift senast 2030. Samtidigt, innan byggstarten, kommer offentliga utfrågningar om projektet att anordnas både i republiken och med grannländerna.

Vitryssland kommer att börja leta efter en plats för deponering av radioaktivt avfall