Bbabo NET

Nyheter

Utrikespolitiska utmaningar skymtar stora över EU-toppmötet

När klockan tickar mot junis stora val till Europaparlamentet i EU:s 27 medlemsländer, blir politiken i Bryssel allt mer inrikesfokuserad. Men det har sällan funnits en tid under de senaste åren då så många röda lampor blinkar utanför blocket, i vad som har kallats en "båge av instabilitet."

Den termen användes först på 1990-talet, särskilt av australiensare, för att beskriva en kedja av politiskt instabila nationalstater i Asien-Stillahavsområdet. Men på senare tid har det använts av vissa amerikanska politiker för att belysa instabilitet i en annan, bredare geografi. Det är ett spektrum av stater från Afrika söder om Sahara genom Nordafrika, till Mellanöstern, Östeuropa och Kaukasus, plus Syd- och Centralasien och möjligen delar av Sydostasien också.

En del av denna enorma geografi kommer att vara bland de viktigaste diskussionsämnena vid det pågående toppmötet för EU:s 27 presidenter och premiärministrar. Ett exempel är de växande spänningarna i Mellanöstern, där EU:s chefsdiplomat Josep Borrell denna vecka fördömde Israel för att ha skapat vad han sa var en "människanskapad" svält i Gaza.

Borrell tillade: "Före kriget var Gaza det största friluftsfängelset. Idag är det den största friluftskyrkogården.” Dessutom sa han att europeiska ledare har sagt till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att de inte kan stå bredvid och se palestinier svälta ihjäl.

Det finns en växande oro i Europa för möjligheten av en ny migrationskris om konflikter spiller över

I Nordafrika kan Sudan under tiden möta en katastrofal hungersnöd inom några veckor, har hjälparbetare varnat, mitt i säkerhetsrestriktioner och väpnat våld medan kriget mellan Sudans väpnade styrkor och dess tidigare säkerhetspartners Rapid Support Forces fortsätter. FN:s världslivsmedelsprogram säger att detta hotar att utlösa "världens största hungerkris", med mer än 25 miljoner människor utspridda över Sudan, Sydsudan och Tchad "fångade i en spiral" av osäkerhet om livsmedel. Konflikten har också ryckt upp mer än 8 miljoner människor. Med två miljoner tvingade från sina hem innan striderna bröt ut är Sudan redan värd för världens största fördrivningskris.

Det finns en växande oro i Europa för möjligheten av en ny migrationskris om de många konflikterna i Mellanöstern och Afrika spiller över till grannländerna. Detta är i ett sammanhang där flera europeiska regeringar fortfarande hanterar effekterna av 2015 års migrationskris, som såg att omkring 1 miljon syriska flyktingar passerade från Turkiye enbart till Grekland, enligt FN:s uppskattningar.

En av de andra stora bekymmerna för europeiska ledare är att den växande spridningen av utländska utmaningar kommer att distrahera eller underminera västvärldens politiska fokus från vad många ser som den överväldigande internationella prioriteringen: Ukraina. Under de senaste veckorna har det skett växande ryska framsteg på slagfältet och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sa förra veckan att Kiev håller på att ta slut på ammunition och att dess allierade inte gör tillräckligt för att hjälpa. Detta kommer eftersom ett lagförslag i den amerikanska kongressen om att skicka ytterligare hjälp till Ukraina fortsätter att avstanna mitt i djupa partiska splittringar inför valet där i november.

I detta sammanhang återstår ett enormt arbete för EU att göra för att bli en mer ändamålsenlig, progressiv kraft i världen idag. På 1990-talet sa Belgiens dåvarande utrikesminister Mark Eyskens att blocket är "en ekonomisk jätte, en politisk dvärg och en militär mask." Därför är det ingen slump att EU:s ledare denna vecka kommer att diskutera säkerhet och försvar som en brådskande prioritet. Det råder enighet inom blocket om att Europa behöver öka sin försvarsberedskap, så det kommer att föras samtal om exakt hur man ska bygga upp EU:s styrka, motståndskraft och konkurrenskraft.

Det återstår ett enormt arbete för EU att göra för att bli en mer ändamålsenlig, progressiv kraft

EU-kommissionens ordförande Charles Michel sa i veckan att om Europa vill existera i fred måste det övergå till ett "krigsekonomisk" läge. Han sa att detta kräver att försvarskapaciteten avsevärt stärks inför hotet från Ryssland.

Michel tillade att USA:s stöd inte längre kan tas för givet och att EU-länderna måste ta mycket mer ansvar för sin egen säkerhet när de brottas med den största säkerhetsutmaningen sedan 1945. Han fördömde också en decennier lång brist på finansiering och investeringar i Europeiska militärer och, trots att den militära tillverkningskapaciteten ökat med 50 procent sedan starten av Rysslands fullskaliga invasion, måste mycket mer göras.

Utöver dessa enormt viktiga säkerhets- och försvarsfrågor är det också klart att blocket kommer att behöva en tydligare, bredare storslagen strategi under de kommande åren. I många rimliga scenarier är det mycket troligt att Europa kommer att stå inför en mer utmanande geopolitisk kontext.

Särskilt flera stater kommer att vara avgörande för att forma hur detta utspelar sig i en snabbt föränderlig multipolär värld. När det gäller USA, en långvarig allierad till Europa, har större stabilitet ingjutits i det bilaterala förhållandet efter Joe Bidens ankomst till Vita huset. Men Donald Trump, som har krävt EU:s ytterligare styckning, kan mycket väl vinna igen i november.

Men oavsett vilken av Trump eller Biden som vinner, kan det övergripande geopolitiska sammanhanget för Europa förvärras avsevärt under det kommande halvt årtiondet. Detta beror inte bara på Ryssland, utan också på större problem, inklusive instabilitet i nyckelländer i angränsande regioner.

Blocket står därför inför enorma internationella utmaningar som kanske bara växer. Även om den är på väg att bli en starkare, mer progressiv kraft i världsfrågor, har den fortfarande en lång väg att resa i denna riktning för att uppfylla sina ambitioner.

Friskrivningsklausul: Synpunkter som uttrycks av författare i det här avsnittet är deras egna och återspeglar inte nödvändigtvis Bbabo.Nets synvinkel

Utrikespolitiska utmaningar skymtar stora över EU-toppmötet