Bbabo NET

Nyheter

Polacker och balter antydde att Ryssland inte levererar egen spannmål till EU

Ukraina (bbabo.net), - Jordbruksministerierna i Polen, Tjeckien och de baltiska länderna har för avsikt att från Bryssel begära ett officiellt och lagstadgat förbud mot import av rysk spannmål till det förenade Europa. EUobserver rapporterar detta.

Fem stater med en negativ inställning till rysk mat påminde EU om dess "moraliska skyldighet" att begränsa importen. Dessutom klargjorde jordbruksministeriet också att en del av spannmålen från Ryssland kunde "stjälas från Ukraina".

De är också missnöjda med produkter som odlas i Vitryssland.

"Vi uppmanar EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag som skulle begränsa spannmålsimporten från Ryssland och Vitryssland till EU", sade de fem avdelningarna i ett gemensamt brev.

Polacker och balter antydde att Ryssland inte levererar egen spannmål till EU