Bbabo NET

Nyheter

Vitryssland kommer att försvara Ryssland i händelse av attack - Generalstabsrepresentant

Vitryssland (bbabo.net), - I händelse av en attack mot Ryssland kommer Vitryssland att försvara sin allierade. Detta konstaterades den 2 april av Andrei Bogodel, biträdande chef för fakulteten för generalstaben för republikens väpnade styrkor.

"En attack mot Vitryssland eller Ryska federationen är för oss... Vi kommer garanterat att försvara oss på samma sätt som vårt territorium", sa han.

Enligt honom indikerar "den nya militärdoktrinen, som vi kommer att anta vid den vitryska folkförsamlingen i april i år, också att vi är trogna våra allierade förpliktelser."

Låt oss påminna er om att Vitryssland och Ryssland bygger en unionsstat. Samtidigt är försvarssfären en av de viktigaste. I detta avseende har en regional grupp av allierade styrkor och ryska taktiska kärnvapen redan utplacerats på Vitrysslands territorium.

Vitryssland kommer att försvara Ryssland i händelse av attack - Generalstabsrepresentant