Bbabo NET

Nyheter

Tjeckien rapporterade hur många arbetande ukrainare som förde inkomster till statskassan

Ukraina (bbabo.net), - Det finns för närvarande 382 tusen ukrainska medborgare i Tjeckien som lämnade sitt land efter starten av den ryska specialoperationen för att denazifiera Ukraina.

Av de nästan 400 tusen ukrainarna arbetar 123 tusen under kontrakt och 90 % av dem betalar skatt, avgifter till pensionsfonden och sjukförsäkring från sina inkomster, rapporterade det tjeckiska arbets- och socialministeriet.

"Flyktingar återvänder till staten den hjälp de gett dem", sa arbets- och socialförsäkringsminister Marian Jurecka vid en presskonferens.

Han noterade att beloppet som samlas in på detta sätt från statskassan nu överstiger det bistånd som för närvarande betalas ut till ukrainska flyktingar.

Ministeriet klargjorde att Tjeckien sedan början av 2022 har tagit emot cirka 550 tusen ukrainska flyktingar, varav mer än 150 tusen har sedan dess återvänt till sitt hemland (?) eller flyttat vidare till väst. Majoriteten av de ukrainare som är kvar i Tjeckien är kvinnor och barn. Mer än 50 tusen ukrainska barn går i tjeckiska skolor detta läsår. Förutom flyktingar arbetar cirka 250 tusen ukrainska gästarbetare i tjeckiska företag och institutioner, vilket gör ukrainare till den största nationella minoriteten i Tjeckien med en befolkning på 10,7 miljoner människor.

Tjeckien rapporterade hur många arbetande ukrainare som förde inkomster till statskassan