Bbabo NET

Vetenskap & Teknik Nyheter

Advokater som blockerade betalningar på 56 miljarder dollar till Musk bad om 6 miljarder dollar i advokatarvoden

Advokater som blockerade Elon Musks utbetalning på 56 miljarder dollar från Tesla som överdriven kräver 6 miljarder dollar i advokatkostnader från företaget i lager. Musk kallade begäran "kriminell".

"Vi erkänner att den begärda avgiften är oöverträffad i absoluta belopp", skrev advokaterna i en anmälan till Delaware Chancery Court. Enligt dem var timlönen för deras tjänster $288 888.

Den 31 januari blockerade en domstol i Delaware en kompensation på 55,8 miljoner dollar som Tesla, enligt villkoren i 2018 års avtal, skulle betala Elon Musk. Stämningen mot Musk lämnades in av en av Teslas aktieägare, Richard Tornetta, som sa att ersättningen var "utöver rimlig". Domare Kathleen McCormick höll med om denna åsikt och tillade att det skulle vara orättvist mot Teslas aktieägare att betala det angivna beloppet till Musk.

Domaren betonade också att Tesla inte gav några argument under rättegången om hur det kom till ett sådant ersättningsbelopp, och Musk var för nära vissa ledamöter i företagets styrelse för att de skulle kunna agera riktigt självständigt.

Efter detta domstolsbeslut ändrade Elon Musk registreringen av sina företag Neuralink och SpaceX från Delaware till Nevada respektive Texas.

Advokater som blockerade betalningar på 56 miljarder dollar till Musk bad om 6 miljarder dollar i advokatarvoden