Bbabo NET

Vetenskap & Teknik Nyheter

Klimatrisk i trådkorset: SEC implementerar obligatoriska regler för utsläppsupplysningar

Securities and Exchange Commission (SEC) har godkänt ett krav på att offentliga företag ska lämna ut information om utsläpp av växthusgaser och relaterade klimatrisker. De nya reglerna kommer att täcka Scope 1- och Scope 2-utsläpp, vilket innebär att de kräver att företag rapporterar utsläpp i samband med deras kärnverksamhet och energiförbrukning, men utesluter Scope 3-utsläpp som sker indirekt, inklusive leveranskedjan eller användningen av ett företags produkter eller tjänster av kunder.

Även om de nya reglerna inte gäller privata företag, inklusive startups, öppnar de upp möjligheter för företag att övervaka och övervaka sina koldioxidutsläpp. Många av dessa företag finns redan och tillhandahåller tjänster till företag som är intresserade av att identifiera och minska koldioxidutsläpp. Införandet av nya SEC-regler kan uppmuntra fler entreprenörer att gå med i branschen.

SEC började processen med att införa klimatrelaterad informationsrapportering 2022. Kommissionen fick mer än 24 000 kommentarer under regelgivningsprocessen. Förslaget orsakade dock kontroverser bland offentliga företag som regleras av SEC.

Vissa företag, inklusive Amazon, Vanguard, Ralph Lauren och Chevron, har uttryckt sitt stöd för avslöjandet av Scope 3-utsläpp. Många offentliga och privata företag övervakar redan sådana utsläpp på frivillig basis. Andra företag som Walmart, Fidelity, Gap, Southwest Airlines och BlackRock har dock motsatt sig de nya reglerna och säger att det tredje kategoriområdet ännu inte är klart definierat.

Under de senaste åren har ett antal startups börjat använda artificiell intelligens för att automatisera och förbättra bedömningen av Scope 3-utsläpp. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta i framtiden.

SEC:s nya regler tillåter byrån att komma ikapp andra länder, såsom Kina och Europeiska unionen, som redan har rapporteringskrav för växthusgasutsläpp. Även om de nya reglerna är betydligt uppmjukade jämfört med det ursprungliga förslaget är de fortfarande ett viktigt steg: avslöjande av utsläpp och klimatrisker kommer att vara en nyckelfaktor för hur investerare utvärderar företag.

Klimatrisk i trådkorset: SEC implementerar obligatoriska regler för utsläppsupplysningar