Bbabo NET

Vetenskap & Teknik Nyheter

En ny superdator har lanserats i Ryssland för att skapa digitala tvillingar av flygplansmotorer.

Det ryska United Engine Corporation (UEC) har lanserat ett högpresterande datorkomplex utformat för att utföra komplexa tekniska beräkningar. Den nya superdatorn kan utföra 219 biljoner operationer per sekund, den kommer att användas för att skapa digitala tvillingar av flygplansmotorer och kommer att förbättra noggrannheten i datormodellering, vilket för denna indikator närmare fullskaliga tester.

Enligt utvecklarna borde digital tvillingteknologi avsevärt öka effektiviteten hos designavdelningarna, vilket säkerställer skapandet av nya motorer på kort tid och till lägre kostnader. Dessutom är frågan om att införa virtuella tester relevant, under vilka en del av fullskaletesterna av den utrustning som utvecklas kan ersättas av ett beräkningsexperiment.

En ny superdator har lanserats i Ryssland för att skapa digitala tvillingar av flygplansmotorer.