Bbabo NET

Vetenskap & Teknik Nyheter

Frankrike bötfäller Google med 250 miljoner euro för kränkningar i användningen av medieinnehåll

Den franska konkurrensmyndigheten bötfällde Google med 250 miljoner euro för dess ovilja att ingå avtal med lokala medier för att publicera länkar till deras innehåll, samt för att olagligt använda publikationer av publikationer för att träna sina modeller för artificiell intelligens.

Tillsynsmyndighetens beslut visar de franska myndigheternas önskan att tvinga företaget att interagera mer rättvist med media. För liknande övergrepp har byrån redan bötfällt Google 500 miljoner euro sommaren 2021.

Den 20 mars rapporterade antimonopoltjänsten att företaget inte hade fullgjort sina skyldigheter att frivilligt sluta avtal med publikationer. Dessutom angav avdelningen att Google använde franskt medieinnehåll utan tillåtelse för att träna Bard-chatboten, som har kallats Gemini sedan februari i år.

Tillsynsmyndigheten försöker tvinga stora teknikföretag att ingå avtal om att återpublicera medieinnehåll.

2022 lade tyska antitrustregulatorer ner en undersökning av Google News Showcase efter att företaget gjort ett antal ändringar i tjänsten för att bättre passa publikationers intressen.

2014 drog Google tillbaka sin nyhetstjänst i Spanien efter att landet antagit lagar som tillåter lokala publikationer att ta ut en avgift från Google för att publicera sina berättelser. Google News Showcase fortsatte dock senare att verka i Spanien.

Frankrike bötfäller Google med 250 miljoner euro för kränkningar i användningen av medieinnehåll