Samhälle Nyheter

Blagoevgrads kommun har börjat fasa ut illegala byggnader i staden

Blagoevgrad, 14 februari (bbabo.net)

Vitrysslands försvarsministerium: Väst förbereder sig för krig

Kommunen Blagoevgrad har startat en process för att gradvis avlägsna illegala byggnader på stadens territorium, meddelade det kommunala presscentret.

Efter ett verkställighetsföreläggande påbörjades rivningen av en byggnad intill den gamla busstationen i staden, tillade presscentret. Därifrån påpekar de att aktiviteterna utförs med specialutrustning av entreprenören på platsen.

Fler byggnader som inte uppfyller myndighetskraven ska rivas, både i den centrala delen av staden och i kvarteren i Blagoevgrad. Anställda vid den fysiska planeringsdirektoratet i kommunen genomför kontinuerliga inspektioner av olika platser, och i händelse av brist på nödvändig dokumentation för specifika byggnader kommer de att utfärda order om att de ska avlägsnas, tillade Blagoevgrads presscenter. Vid bristande efterlevnad av tidsfristen för frivilligt genomförande kommer åtgärder att vidtas för att tvångsborta de olagliga byggen, påpekar också kommunen.

Blagoevgrads kommun har börjat fasa ut illegala byggnader i staden