Bbabo NET

Samhälle Nyheter

Kanada - Centralbanker måste fortsätta att höja räntorna för att nå neutral nivå: IMF-chef

Kanada (bbabo.net), - Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva sa på onsdagen att centralbankerna bör fortsätta att höja räntorna ytterligare för att bekämpa inflationen tills de når en "neutral" nivå, även om de i de flesta fall inte har nått denna punkt.

I ett samtal med Reuters i Berlin en dag innan Europeiska centralbanken förväntas höja räntorna med 75 punkter, sa fondens verkställande direktör att det skulle ta till 2024 innan den positiva effekten av att centralbanker höjer räntorna globalt märks.

ECB hade i flera månader sagt att dess första steg kommer att höja räntorna till en neutral inställning, där det varken driver eller begränsar tillväxten, men vissa beslutsfattare förespråkar nu mer aggressiva åtgärder och säger att ECB borde gå längre för att dämpa inflationstrycket.

"Vid det här laget letar vi efter att komma till ett neutralt läge, och på de flesta ställen är vi inte riktigt där ännu," sa Georgieva i en intervju.

Centralbanker måste höja räntorna eftersom "när inflationen blir hög, vilket undergräver tillväxten, drabbar det de fattigaste delarna av befolkningen hårdast."

De senaste räntehöjningarna från ECB har kommit mot bakgrund av försämrade ekonomiska utsikter och inflation som nådde 9,9 procent i euroområdet i september, drivet av stigande mat- och energipriser efter Rysslands invasion av Ukraina.

På frågan hur länge hon förväntade sig att centralbankerna skulle fortsätta att höja räntorna, sa Georgieva att IMF räknade med att "till 2024 komma till en punkt då centralbankerna ser effekten av sina handlingar."

"Fördelarna skulle komma men de är inte omedelbara, detta kräver lite tålamod i samhället," tillade hon.

Kanada - Centralbanker måste fortsätta att höja räntorna för att nå neutral nivå: IMF-chef