Bbabo NET

Samhälle Nyheter

Vitryssisk rapport om genomförandet av konventionen om kärnsäkerhet som presenterades för IAEA

22 mars, Minsk. Den vitryska rapporten presenterades vid det gemensamma åttonde och nionde granskningsmötet för avtalsparterna till konventionen om kärnsäkerhet vid IAEA:s högkvarter (Wien, Österrike), rapporterade Gosatomnadzor.

Chefen för den vitryska delegationen, chefen för Gosatomnadzor Olga Lugovskaya, informerade mötesdeltagarna om uppfyllandets skyldigheter enligt konventionen från 2017 till idag, förändringar och framsteg i genomförandet första kärnenergiprogrammet. Hon talade också om de steg som tagits i Vitryssland i förhållande till de utmaningar och rekommendationer som ställdes upp för landet föregående mötet. Enskilda tematiska frågor lyftes också fram, såsom genomförandet i Vitryssland av principerna för Wienförklaringen om kärnsäkerhet 2015, med hänsyn till lärdomarna från olyckan vid kärnkraftverket Fukushima-1 och säkerhetskultur.

Därefter diskuterades den vitryska nationella rapporten med företrädare för andra länder. Ett utkast till slutdokument med slutsatser om Vitryssland övervägdes också.

Det gemensamma åttonde och nionde granskningsmötet för de avtalsslutande parterna till konventionen om kärnsäkerhet kommer att pågå till den 31 mars.

Vitryssisk rapport om genomförandet av konventionen om kärnsäkerhet som presenterades för IAEA