Bbabo NET

Samhälle Nyheter

Fler RAF-jetplan går med i Natos flygpolisuppdrag i Rumänien

Tillsammans med åtta tyfoner stationerade på Cypern kommer denna upphöjning att bringa det totala antalet RAF-stridsflygplan stationerade i sydöstra Europa till 14. De två ytterligare jetplanen förväntas stanna i Rumänien till slutet av juli.

Försvarsminister Ben Wallace meddelade detta vid ett besök på Mihail Kogalniceanu Airbase i Rumänien tillsammans med chefen för flygstaben, Air Chief Marshal Sir Mike Wigston, där de träffade rumänska tjänstemän och observerade brittiska jetplan som deltog i Natos flygpolisuppdrag.

Tillkännagivandet bekräftar Storbritanniens engagemang för vår bilaterala försvarsrelation med Rumänien.

Typhoon-jetplanen och Royal Air Force-personal har utplacerats till Rumänien för att ansluta sig till Natos mångåriga flygpolisuppdrag för Svartahavsområdet. Operation Biloxi är det brittiska namnet på NATOs flygpolisuppdrag.

Försvarsminister Ben Wallace MP sa: "Storbritannien och Rumänien är orubbliga i försvaret av våra gemensamma värderingar och engagemang för Natos kollektiva säkerhet, i luften, till sjöss och på land.

Tillsammans stöder vi Ukraina i dess försvar mot Putins illegala invasion och jag hyllar Rumäniens generositet som ger skydd åt de tiotusentals oskyldiga civila som flyr från denna fruktansvärda konflikt.

Flygpolisen är en rent defensiv operation och ett permanent Nato-uppdrag som började 1961 under det kalla kriget. Uppdraget säkerställer säkerheten och integriteten för alla NATO-alliansmedlemmars luftrum. Luftrummet övervakas av operationscentraler och där det bedöms att en avlyssning krävs kan Natos flygplan förvrängas som en del av en Quick Reaction Alert. Storbritannien stöder Rumänien genom att utöka sin egen kapacitet."

Chefen för flygstaben, flygchefsmarskalk Sir Mike Wigston sa: "Våra flygvapen ligger i spetsen för Natos kollektiva säkerhet, förenade i vår gemensamma beslutsamhet att skydda våra nationer.

Från norra Norge till Svarta havet och Medelhavet är flygplan luftburna, alerta och redo att försvara sig mot alla hot mot Natos territorium eller befolkning.”

Försvarssekreteraren och chefen för flygstaben var inbjudna till Op Biloxi-ceremonin som hölls av rumänerna på flygbasen. Ceremonin såg jetplan delta i en scramble-övning och flyga förbi, vilket visar upp Natos förmåga att snabbt reagera på intrång i allierat luftrum.

Ben Wallace och Sir Mike Wigston träffade Rumäniens försvarsminister Vasile Dincu och chefen för försvarsstaben, general Daniel Petrescu. De diskuterade försvarsrelationen, regional säkerhet och kriget i Ukraina och ytterligare förstärkning av den bilaterala relationen mellan Storbritannien och Rumänien.

Fler RAF-jetplan går med i Natos flygpolisuppdrag i Rumänien